Eluruumi kasutusse andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile

Tallinna Linnavalitsus 13.04.2020 korraldus number 472

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2020 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg1 p 9, tähtaeg 07.04.2025

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.