Tallinna Linnavalitsus 06.04.2020 korraldus number 430.
Purje tn 9 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 31 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 18