J. Vilmsi tn 48 uute korteriomanditega seotud lepingute heakskiitmine ja volituste andmine

Tallinna Linnavolikogu 19.03.2020 otsus number 24

Redaktsiooni kehtivus 19.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

19. märts 2020 nr 24

 

 

 

 

J. Vilmsi tn 48 uute korteriomanditega seotud lepingute heakskiitmine ja volituste andmine

 

 

 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 9 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 34 lg 2 ja § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 12 lg 2 alusel ning tulenevalt J. Vilmsi tn 48 kaasomanike taotlusest ning linnavalitsuse ettepanekust

 

     

1. Kiita heaks otsusele lisatud J. Vilmsi tn 48 uute korteriomandite moodustamise ja korteriomandite eriomandiosadega seotud kaasomandi mõtteliste osade muutmise leping, uute korteriomandite tasulise võõrandamise leping ja hüpoteegi seadmise leping.

2. Nõustuda, et vajadusel võib lepingut tõestav notar lepingu projektis teha mittesisulisi täiendusi ja parandusi.

3. Volitada Tallinna Kesklinna vanema asetäitjat Jüri Lumpi Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud J. Vilmsi tn 48 uute korteriomandite moodustamise ja korteriomandite eriomandiosadega seotud kaasomandi mõtteliste osade muutmise lepingule, uute korteriomandite tasulise võõrandamise lepingule ja hüpoteegi seadmise lepingule.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha otsus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja J. Vilmsi tn 48 kaasomanikele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Akti lisa on asutusesiseseks kasutamiseks: alus AvTS § § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 22.01.2095

Õigusakti lisaga saab tutvuda Tallinna Linnavolikogu Kantseleis (Vana-Viru 12, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.