Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnõu - Tallinna Linnavolikogu 19.03.2020 otsus number 24
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
J. Vilmsi tn 48 uute korteriomanditega seotud lepingute heakskiitmine ja volituste andmine
Tallinna Linnavolikogu 19.03.2020 otsus number 24
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

19. märts 2020 nr 24

 

 

 

 

J. Vilmsi tn 48 uute korteriomanditega seotud lepingute heakskiitmine ja volituste andmine

 

 

 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 9 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 34 lg 2 ja § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 12 lg 2 alusel ning tulenevalt J. Vilmsi tn 48 kaasomanike taotlusest ning linnavalitsuse ettepanekust

 

     

1. Kiita heaks otsusele lisatud J. Vilmsi tn 48 uute korteriomandite moodustamise ja korteriomandite eriomandiosadega seotud kaasomandi mõtteliste osade muutmise leping, uute korteriomandite tasulise võõrandamise leping ja hüpoteegi seadmise leping.

2. Nõustuda, et vajadusel võib lepingut tõestav notar lepingu projektis teha mittesisulisi täiendusi ja parandusi.

3. Volitada Tallinna Kesklinna vanema asetäitjat Jüri Lumpi Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud J. Vilmsi tn 48 uute korteriomandite moodustamise ja korteriomandite eriomandiosadega seotud kaasomandi mõtteliste osade muutmise lepingule, uute korteriomandite tasulise võõrandamise lepingule ja hüpoteegi seadmise lepingule.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha otsus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja J. Vilmsi tn 48 kaasomanikele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Akti lisa on asutusesiseseks kasutamiseks: alus AvTS § § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 22.01.2095

Õigusakti lisaga saab tutvuda Tallinna Linnavolikogu Kantseleis (Vana-Viru 12, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.