Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
16.03.2020- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna sihtasutuste nõukogude liikmete tagasikutsumine ja määramine
Tallinna Linnavalitsus 16.03.2020 korraldus number 347
Redaktsiooni kehtivus:16.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. märts

2020 nr

347-k

Tallinna linna sihtasutuste nõukogude liikmete tagasikutsumine ja määramine

Sihtasutuste seaduse § 27 lg-te 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 7 lg 3 ja § 8, Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja p 3.2 ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja p 5.3 alusel ning arvestades, et Tallinna linn on Sihtasutuse Tallinna Televisioon ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid ainuasutaja

1. Kutsuda alates 23. märtsist 2020 Sihtasutuse Tallinna Televisioon (registrikood 90010048) nõukogust tagasi Toivo Tootsen, Andres Kollist, Leonid Mihhailov ja Helle Kalda ning määrata samast kuupäevast Sihtasutuse Tallinna Televisioon nõukogu liikmeks:

1.1 Tallinna linna avalike suhete teenistuse meediajuht Kristiina Rossman volituste tähtajaga 22. märts 2023;

1.2 Tallinna meedia ja ajalehe Pealinn peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv volituse tähtajaga 22. märts 2023.

2. Määrata alates 23. märtsist 2020 Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (registrikood 90009231) nõukogu liikmeks:

2.1 Tallinna Linnavolikogu liige Toivo Tootsen volituste tähtajaga 22. märts 2024;

2.2 Tallinna Linnavolikogu liige Leonid Mihhailov volituste tähtajaga 22. märts 2024.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele ning sihtasutustele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär