Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Narva mnt 69 kinnisasi)
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2020 korraldus number 314
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. märts

2020 nr

314-k

Linnavara valitseja muutmine (Narva mnt 69 kinnisasi)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 8 lg-te 1 ja 2 ning § 9 alusel, tulenevalt Tallinna Kesklinna Valitsuse 27. jaanuari 2020 ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 18. veebruari 2020 kirjadest

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi Narva mnt 69 kinnisasi (kinnistusregistri registriosa nr 9381001, katastritunnus 78401:115:0002, pindala 38073 m2, maa sihtotstarve üldkasutatav maa 100%).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär