Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uuslinna tn 3a ruumi tasuta kasutusse andmine (Lasnamäe Lastekeskus)
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2020 korraldus number 287
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. märts

2020 nr

287-k

Uuslinna tn 3a ruumi tasuta kasutusse andmine (Lasnamäe Lastekeskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning arvestades Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 10. veebruari 2020 kirja nr 1-9/53 - 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Lasnamäe Lastekeskus (registrikood 75031739), edaspidi kasutaja, tasuta kasutusse Uuslinna tn 3a soklikorrusel asuv ruum nr 0-20 (inv pl), pind 105,9 m², ühes ruumide nr 0-21 ja 0-22 (inv pl) ühiskasutusõigusega Ümera tn 46 koolihoone renoveerimise ajaks järgmistel tingimustel:

1.1 ruumi kasutatakse tegevusruumina;

1.2 kasutaja tasub ruumide kasutamise eest tasutavad korrashoiukulud (sh tarbimisteenused: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus jms, tehnosüsteemide hoolduse ja muud jooksvad kulud, samuti halduritasu) ning tasutavad maksud ja koormised alates ruumide valduse üleandmisest proportsionaalselt kasutuses oleva ruumi suurusega;

1.3 kasutaja tagab punktis 1 nimetatud ruumide heakorra;

1.4 ruumi ei ole lubatud allkasutusse anda.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2016 korralduse nr 701-k „Ümera tn 46 koolihoone B-korpuse tasuta kasutusse andmine (Lasnamäe Lastekeskus)“.

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Lasnamäe Lastekeskusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär