Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2019 korralduse nr 947-k muutmine
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2020 korraldus number 283
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. märts

2020 nr

283-k

Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2019 korralduse nr 947-k muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ja tulenevalt Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja 7. veebruari 2020 taotlusest

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2019 korralduse nr 947-k „E. Vilde tee 118 äriruumide üürile andmine (Mustamäe Linnaosa Valitsus ja Tallinna Turud) punkti 2.3.3 ja sõnastada see järgmiselt:

„2.3.3 esimese korruse äriruume nr 115 ja 116 (inv pl), pind kokku 28,2 m², on lubatud anda tähtajatult allüürile Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile bürooruumiks, üüriga 12,24 €/m² kuus;“.

2. Ruumi nr 116 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab 1. märtsist 2020.

3. Mustamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ja Mustamäe Kultuurikeskusele Kaja.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär