Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsus 26.02.2020 korraldus nr 235
Tallinna Linnavalitsus 26.02.2020 korraldus number 235
Redaktsiooni kehtivus:26.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. veebruar

2020 nr

235-k

Linnamaale valitseja määramine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 ja § 6 lg 1 alusel

1. Määrata Haabersti Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis oleva Tuuliku tee 9 kinnistu valitsejaks järgmiselt:

kinnistusregistriosa nr: 16497750;

katastritunnus: 78401:101:5027;

pindala: 7828 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 33 030 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 25. novembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 354.

2. Määrata Pirita Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis oleva Lodjapuu tee 41b kinnistu valitsejaks järgmiselt:

kinnistusregistriosa nr: 16587850;

katastritunnus: 78401:101:5024;

pindala: 5440 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 21 540 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 25. novembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 353.

3. Määrata Tallinna Kesklinna Valitsus Tallinna linna omandis oleva Rüütli tn 20 kinnistu valitsejaks järgmiselt:

kinnistusregistriosa nr: 16279250;

katastritunnus: 78401:101:4876;

pindala: 104 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 5050 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 19. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 283.

4. Määrata Nõmme Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis olevate järgmiste kinnistute valitsejaks:

4.1 aadress: Kärbi tn 10b;

kinnistusregistriosa nr: 16279350;

katastritunnus: 78401:101:4870;

pindala: 721 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 2390 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 19. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 281;

4.2 aadress: Vanemuise tn 65a;

kinnistusregistriosa nr: 16001250;

katastritunnus: 78401:101:4562;

pindala: 1151 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 4860 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 15. aprilli 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 125.

5. Määrata Põhja-Tallinna Valitsus Tallinna linna omandis olevate järgmiste kinnistute valitsejaks:

5.1 aadress: Maleva tn 5;

kinnistusregistriosa nr: 16349750;

katastritunnus: 78401:101:4977;

pindala: 4274 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 8760 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 8. novembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 335;

5.2 aadress: Maleva tn 7;

kinnistusregistriosa nr: 16392150;

katastritunnus: 78401:101:4978;

pindala: 7762 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 15 910 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 8. novembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 336;

5.3 aadress: Maleva tn 17a;

kinnistusregistriosa nr: 16449050;

katastritunnus: 78401:101:4979;

pindala: 199 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 410 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 8. novembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 337;

5.4 aadress: Sepa tn 12b;

kinnistusregistriosa nr: 15991650;

katastritunnus: 78401:101:4878;

pindala: 922 m²;

sihtotstarve: ärimaa;

maksustamishind: 9430 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 19. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 287.

6. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna linna omandis olevate järgmiste kinnistute valitsejaks:

6.1 aadress: Gonsiori tänav T8;

kinnistusregistriosa nr: 15847250;

katastritunnus: 78401:101:4771;

pindala: 117 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 4040 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 27. augusti 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 241;

6.2 aadress: Peterburi tee T23;

kinnistusregistriosa nr: 16365350;

katastritunnus: 78401:101:4980;

pindala: 2580 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 8260 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 8. novembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 334;

6.3 aadress: Punga tänav T3;

kinnistusregistriosa nr: 15760450;

katastritunnus: 78401:101:4778;

pindala: 327 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 1290 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 27. augusti 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 246;

6.4 aadress: Pärnu maantee T29;

kinnistusregistriosa nr: 15655350;

katastritunnus: 78401:101:4775;

pindala: 42 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 180 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 27. augusti 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 244;

6.5 aadress: Raba tänav T5;

kinnistusregistriosa nr: 15651250;

katastritunnus: 78401:101:4770;

pindala: 213 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 900 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 27. augusti 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 239;

6.6 aadress: Tihniku tänav T3;

kinnistusregistriosa nr: 14959850;

katastritunnus: 78401:101:4648;

pindala: 2389 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 10 080 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 172;

6.7 aadress: Tihniku tänav T4;

kinnistusregistriosa nr: 15170150;

katastritunnus: 78401:101:4649;

pindala: 2547 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 10 750 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 171;

6.8 aadress: Tondi tänav T7;

kinnistusregistriosa nr: 16024750;

katastritunnus: 78401:101:4772;

pindala: 5315 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 22 430 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 27. augusti 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 242;

6.9 aadress: Väike-Paala tänav T2;

kinnistusregistriosa nr: 14942150;

katastritunnus: 78401:101:4651;

pindala: 166 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 930 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 173.

7. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalmetile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp


Linnasekretär