Tallinna Linnavolikogu 20.02.2020 otsus number 12.
Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja kinnitamine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine Tvk o 107 28.05.2009