Tallinna Linnavolikogu 20.02.2020 otsus number 12.
Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja kinnitamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine