Tallinna Linnavolikogu 20.02.2020 otsus number 12.
Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja kinnitamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord Tvk m 39 27.11.2008 01.01.2009 RT IV, 27.06.2013, 107