Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Õismäe tee 3-35)
Tallinna Linnavalitsus 19.02.2020 korraldus number 211
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. veebruar

2020 nr

211-k

Linnavara valitseja muutmine (Õismäe tee 3-35)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 3, § 8 lg-te 1 ja 2 ning § 9 alusel

1. Tallinna Linnavaraametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi Tallinnas, Õismäe tee 3-35 asuv korteriomand (kinnistusregistri registriosa nr 23021701; 526/30195 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78406:603:0085, maa sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1650 m², ja reaalosa eluruum nr 35 üldpind 52,6 m², mille tähistus plaanil on 35) väärtusega 60 000 eurot.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär