Tallinna Linnavalitsus 12.02.2020 korraldus number 200.
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 102. aastapäeva üritustega

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Tvk m 12 29.05.2014 01.07.2014 RT IV, 10.06.2014, 16
2 Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri Tlv m 30 06.05.2013 13.05.2013 RT IV, 10.05.2013, 9
3 Teede ja tänavate sulgemise maks Tvk m 31 20.12.2012 01.01.2013 RT IV, 08.02.2013, 91