Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ametiasutuste ümberkorraldamisest tulenev linnavara valitsemine ja ümberkorraldamisest tulenevate tegevuste lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 05.02.2020 korraldus number 154
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. veebruar

2020 nr

154-k

Ametiasutuste ümberkorraldamisest tulenev linnavara valitsemine ja ümberkorraldamisest tulenevate tegevuste lõpetamine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 8 lg 1 ja lg 2 p-de 1 ja 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 otsusest nr 93 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine“, Tallinna linnapea 30. aprilli 2019 käskkirjast nr LSB-28/7 „Töörühma moodustamine“ ning Tallinna Keskkonnaameti tegevuse lõpetamise ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti töö ümberkorraldamise töörühma lõpparuandest

1. Lugeda Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 otsusega nr 93 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine“ Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Ettevõtlusameti ümberkorraldamisel ametiasutuste valitseda antud linnavara valitsemine üle läinuks järgmiselt:

1.1 Tallinna Ettevõtlusametile jäätmehooldusega seotud ülesannete täitmiseks vajaliku vara, sh Tallinna Energiaagentuuri ja Tallinna Jäätmekeskuse valduses oleva vara, osas, sh järgmised kinnistud:

1.1.1 Raba tn 40;

1.1.2 Raba tn 42;

1.1.3 Paljassaare põik 5;

1.1.4 Mustjõe tn 40.

1.2 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ülejäänud punktis 1.1 nimetamata ülesannete täitmiseks vajaliku vara, sh Tallinna Botaanikaaia, Tallinna Kalmistute ja Tallinna Loomaaia valduses oleva (sh Tallinna Kultuuriameti valitseda olnud) vara, osas, sh järgmised kinnistud:

1.2.1 Paljassaare tee 85;         

1.2.2 Rummu tee 7A;

1.2.3 Viimsi vald, Laiaküla küla, Kalmistu;

1.2.4 Viimsi vald, Laiaküla, Käärametsa;

1.2.5 Kloostrimetsa tee 36;    

1.2.6 Leina 8;

1.2.7 Helmiku tee 69;

1.2.8 Kurereha tee 14/Puhkekodu tee 94;      

1.2.9 Helmiku tee 116 ;

1.2.10 Kalmistu tee 32a;

1.2.11 Kalmistu tee 13;          

1.2.12 Kloostrimetsa tee 46;

1.2.13 Audaku arboreetum;

1.2.14 Kloostrimetsa tee 56;

1.2.15 Vabaõhukooli tee 116;

1.2.16 Järvevana tee 7f;         

1.2.17 Toonela tee 6;

1.2.18 Kurereha tee 16;

1.2.19 Paljassaare tee 87;

1.2.20 Vabaõhumuuseumi tee 63;

1.2.21 Külaniidu tee 12 (Aegna);

1.2.22 Ülemiste järve veealune;         

1.2.23 Rahumäe tee 5b;         

1.2.24 Rahumäe tee 5c;

1.2.25 Valdeku 134;

1.2.26 Rahumäe tee 8;

1.2.27 Hiiu-Suurtüki 1;

1.2.28 Muuga tee 2;

1.2.29 Toonela tee 5 kinnisasja 514/1000 mõtteline osa;

1.2.30 Toonela tee 7;

1.2.31 Pärnamäe tee 36;         

1.2.32 Järvevana tee 1a;         

1.2.33 Järvevana tee 5e;         

1.2.34 Järvevana tee 7d;        

1.2.35 Järvevana tee 7j;          

1.2.36 Järvevana tee 7n;         

1.2.37 Vana-Tartu mnt 2a;

1.2.38 Viljandi mnt 13a;

1.2.39 Rahumäe tee 5d;

1.2.40 Kalmistu tee 34;

1.2.41 Rahumäe tee 5a;

1.2.42 Ehitajate tee 150 // Paldiski mnt 145;

1.2.43 Ehitajate tee 150a;

1.2.44 Ehitajate tee 150b;

1.2.45 Ehitajate tee 150d.

2. Võtta teadmiseks Tallinna Keskkonnaameti tegevuse lõpetamise ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti töö ümberkorraldamise töörühma lõpparuanne (lisa).

3. Lugeda Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti ning Tallinna Ettevõtlusameti ümberkorraldamisega seotud tegevused lõpetatuks.

4. Teha Tallinna Linnakantseleile ülesandeks koostada regulatsioon Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamiseks ja nende tegevuse lõpetamiseks.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Kultuuriametile, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Tallinna Ettevõtlusametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa