Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 29.01.2020 korraldus number 121

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2021 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021
Tlv k 10.06.2020 nr 719

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. jaanuar

2020 nr

121-k

 

 

Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude kinnitamine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" § 9 lg 1 p 2 alusel

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtluskeskkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

1.1 komisjoni esimees: Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskuse juht;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

1.2 (Kehtetu - Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

1.3 komisjoni liikmed:

1.3.1 Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse turismiosakonna juhataja;

1.3.2 Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskuse turunduse projektijuht;

1.3.3 Tallinna Linnavolikogu liige, linnamajanduskomisjoni esindaja;

1.3.4 Tallinna Linnavolikogu liige, innovatsioonikomisjoni esindaja;

(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

1.3.11 Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskuse juhtivkonsultant;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

1.3.21 Tallinna Strateegiakeskuse linna digiteenistuse tulevikulinna büroo juht;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

1.4 sekretär: Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant.
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

2. Kinnitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

2.1 komisjoni esimees: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja;

2.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna tervisesektori juhtivspetsialist;

2.3 komisjoni liikmed:

2.3.1 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist;

2.3.2 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna eelarve juhtivspetsialist;

2.3.3 Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist;

2.3.4 Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist;

2.3.5 Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna lastekaitse sektori juhtivspetsialist;

2.3.6 Tallinna Linnavolikogu liige;

2.3.7 Tallinna Linnavolikogu liige;

2.4 sekretär: Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist.

3. Kinnitada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

3.1 komisjoni esimees: Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja;

3.2 komisjoni liikmed:

3.2.1 Tallinna Linnavaraameti õigusosakonna juhataja;

3.2.2 Tallinna Linnavolikogu liige;

3.2.3 Tallinna Linnavolikogu liige;

3.3 sekretär: Tallinna Linnavaraameti elamuosakonna peaspetsialist.

3.4 Kutsuda Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni töös liikmena osalema Svetlana Baltina.

4. Kinnitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon koosseis järgmiselt:

4.1 komisjoni esimees: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja;

4.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse osakonna juhataja;

4.3 komisjoni liikmed:

4.3.1 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist;

4.3.2 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu ja -korralduse osakonna looduskaitse juhtivspetsialist;

4.3.3 Tallinna Linnakantselei linna õigusteenistuse nõuete osakonna jurist;

4.3.4 Tallinna Linnavolikogu liige;

4.3.5 Tallinna Linnavolikogu liige;

4.4 sekretär: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse osakonna juhtivspetsialist.

5. Kinnitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse komisjoni koosseis järgmiselt:

5.1 komisjoni esimees: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja;

5.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Botaanikaaia direktor;

5.3 komisjoni liikmed:

5.3.1 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonna juhataja - linna maastikuarhitekt;

5.3.2 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse osakonna linnaaianduse projektijuht;

5.3.3 Tallinna Linnakantselei linna õigusteenistuse nõuete osakonna jurist;

5.3.4 Tallinna Linnavolikogu liige;

5.3.5 Tallinna Linnavolikogu liige;

5.4 sekretär: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse osakonna linnaaianduse projektijuht.

6. Kinnitada Tallinna Haridusameti noorsooprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

6.1 komisjoni esimees: Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna juhataja;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

6.2 komisjoni aseesimees: Kristiine linnaosa vanem;

6.3 komisjoni liikmed:

6.3.1 Tallinna Linnavolikogu liige;

6.3.2 Tallinna Linnavolikogu liige;

6.4 sekretär: Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna peaspetsialist.
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

7. Kinnitada Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

7.1 komisjoni esimees: Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiosakonna juhataja;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

7.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Spordihalli direktor;

7.3 komisjoni liikmed:

7.3.1 Tallinna Linnavolikogu liige;

7.3.2 Tallinna Linnavolikogu liige;

7.4 sekretär: Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiosakonna vanemspetsialist.
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

7.5 Kutsuda Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiprojektide komisjoni töös liikmena osalema:
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

7.5.1 endine tippsportlane (olümpiasportlane);

7.5.2 spordiajakirjanik;

7.5.3 Tallinna Spordiliidu esindaja;

7.5.4 Kultuuriministeeriumi esindaja.

8. Kinnitada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

8.1 komisjoni esimees: Tallinna Linnavolikogu liige;

8.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;

8.3 komisjoni liikmed:

8.3.1 Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist;

8.3.2 Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;

8.3.3 (Välja arvatud - Tlv k 10.06.2020 nr 719)

8.3.4 Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktor;

8.3.5 Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja;

8.3.6 Lasnamäe Muusikakooli direktor;

8.3.7 Tallinna Linnavolikogu liige;

8.3.8 Tallinna Linnavolikogu liige;

8.3.9 Tallinna Haridusameti personali- ja dokumendihalduse osakonna peaspetsialist
(Tlv k 10.06.2020 nr 719)

8.4 sekretär: Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist.

9. Kinnitada Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

9.1 komisjoni esimees: Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna juhataja;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

9.2 komisjoni liikmed:

9.2.1 (Välja arvatud - Tlv k 10.06.2020 nr 719)

9.2.2 Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

9.2.3 Tallinna Linnavolikogu liige;

9.2.4 Tallinna Linnavolikogu liige;

9.2.5 Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

9.2.6 Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti arengu ja tugiteenuste osakonna eelarve peaspetsialist;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

9.3 sekretär: Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna vanemspetsialist.
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

10. Kinnitada Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseis järgmiselt:

10.1 komisjoni esimees: Tallinna Haridusameti ja Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti  tegevusvaldkondi koordineeriv Tallinna abilinnapea;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

10.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo juhtivspetsialist;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

10.3 komisjoni liikmed:

10.3.1 Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo linnavalitsuse nõunik;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

10.3.2 Tallinna Strateegiakeskuse konsultant;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

10.3.3 Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse juhtivspetsialist;
(Tlv k 21.12.2020 nr 1409, jõustumine 01.01.2021)

10.3.4 Tallinna 21. Kooli direktor;

10.3.5 Tallinna Pääsküla Kooli direktor;

10.4 sekretär: Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo peaspetsialist.

10.5 Kutsuda Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni töös liikmena osalema:

10.5.1 Mittetulundusühingu Etnoweb juhatuse liige;

10.5.2 Leivi Šer, ajakirjanik.

11. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2017 korralduse nr 2020-k „Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ p-d 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 17, 19, 21, 22.

12. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduses nimetatud ametiasutustele ja ametiasutustel teha korraldus teatavaks vastava komisjoni liikmetele.

13. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär