Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2021- ...
 
10.06.2020-31.12.2020
 
29.01.2020-10.06.2020

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 29.01.2020 korraldus number 121
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2020 - 31.12.2020

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 10.06.2020 nr 719

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. jaanuar

2020 nr

121-k

Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" § 9 lg 1 p 2 alusel

1. Kinnitada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

1.1 komisjoni esimees: Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja;

1.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna innovatsiooni juhtivspetsialist;

1.3 komisjoni liikmed:

1.3.1 Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja;

1.3.2 Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna ettevõtja infopunkti juhtivspetsialist;

1.3.3 Tallinna Linnavolikogu liige;

1.3.4 Tallinna Linnavolikogu liige;

1.4 sekretär: Tallinna Ettevõtlusameti turundusbüroo peaspetsialist.

2. Kinnitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

2.1 komisjoni esimees: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja;

2.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna tervisesektori juhtivspetsialist;

2.3 komisjoni liikmed:

2.3.1 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist;

2.3.2 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna eelarve juhtivspetsialist;

2.3.3 Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist;

2.3.4 Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist;

2.3.5 Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna lastekaitse sektori juhtivspetsialist;

2.3.6 Tallinna Linnavolikogu liige;

2.3.7 Tallinna Linnavolikogu liige;

2.4 sekretär: Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist.

3. Kinnitada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

3.1 komisjoni esimees: Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja;

3.2 komisjoni liikmed:

3.2.1 Tallinna Linnavaraameti õigusosakonna juhataja;

3.2.2 Tallinna Linnavolikogu liige;

3.2.3 Tallinna Linnavolikogu liige;

3.3 sekretär: Tallinna Linnavaraameti elamuosakonna peaspetsialist.

3.4 Kutsuda Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni töös liikmena osalema Svetlana Baltina.

4. Kinnitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon koosseis järgmiselt:

4.1 komisjoni esimees: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja;

4.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse osakonna juhataja;

4.3 komisjoni liikmed:

4.3.1 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist;

4.3.2 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu ja -korralduse osakonna looduskaitse juhtivspetsialist;

4.3.3 Tallinna Linnakantselei linna õigusteenistuse nõuete osakonna jurist;

4.3.4 Tallinna Linnavolikogu liige;

4.3.5 Tallinna Linnavolikogu liige;

4.4 sekretär: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse osakonna juhtivspetsialist.

5. Kinnitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse komisjoni koosseis järgmiselt:

5.1 komisjoni esimees: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja;

5.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Botaanikaaia direktor;

5.3 komisjoni liikmed:

5.3.1 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonna juhataja - linna maastikuarhitekt;

5.3.2 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse osakonna linnaaianduse projektijuht;

5.3.3 Tallinna Linnakantselei linna õigusteenistuse nõuete osakonna jurist;

5.3.4 Tallinna Linnavolikogu liige;

5.3.5 Tallinna Linnavolikogu liige;

5.4 sekretär: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse osakonna linnaaianduse projektijuht.

6. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:

6.1 komisjoni esimees: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja;

6.2 komisjoni aseesimees: Kristiine linnaosa vanem;

6.3 komisjoni liikmed:

6.3.1 Tallinna Linnavolikogu liige;

6.3.2 Tallinna Linnavolikogu liige;

6.4 sekretär: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna peaspetsialist.

7. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:

7.1 komisjoni esimees: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna juhataja;

7.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Spordihalli direktor;

7.3 komisjoni liikmed:

7.3.1 Tallinna Linnavolikogu liige;

7.3.2 Tallinna Linnavolikogu liige;

7.4 sekretär: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna vanemspetsialist.

7.5 Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni töös liikmena osalema:

7.5.1 endine tippsportlane (olümpiasportlane);

7.5.2 spordiajakirjanik;

7.5.3 Tallinna Spordiliidu esindaja;

7.5.4 Kultuuriministeeriumi esindaja.

8. Kinnitada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

8.1 komisjoni esimees: Tallinna Linnavolikogu liige;

8.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;

8.3 komisjoni liikmed:

8.3.1 Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist;

8.3.2 Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;

8.3.3 (Välja arvatud - Tlv k 10.06.2020 nr 719)

8.3.4 Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktor;

8.3.5 Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja;

8.3.6 Lasnamäe Muusikakooli direktor;

8.3.7 Tallinna Linnavolikogu liige;

8.3.8 Tallinna Linnavolikogu liige;

8.3.9 Tallinna Haridusameti personali- ja dokumendihalduse osakonna peaspetsialist
(Tlv k 10.06.2020 nr 719)

8.4 sekretär: Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist.

9. Kinnitada Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

9.1 komisjoni esimees: Tallinna Kultuuriameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

9.2 komisjoni liikmed:

9.2.1 (Välja arvatud - Tlv k 10.06.2020 nr 719)

9.2.2 Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist;

9.2.3 Tallinna Linnavolikogu liige;

9.2.4 Tallinna Linnavolikogu liige;

9.2.5 Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist
(Tlv k 10.06.2020 nr 719)

9.2.6 Tallinna Kultuuriameti eelarve osakonna eelarve peaspetsialist
(Tlv k 10.06.2020 nr 719)

9.3 sekretär: Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna vanemspetsialist.

10. Kinnitada Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseis järgmiselt:

10.1 komisjoni esimees: Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriameti ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tegevusvaldkondi koordineeriv Tallinna abilinnapea;

10.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo koordinatsioonijuht;

10.3 komisjoni liikmed:

10.3.1 Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete direktor;

10.3.2 Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse konsultant;

10.3.3 Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse kontrollnõunik;

10.3.4 Tallinna 21. Kooli direktor;

10.3.5 Tallinna Pääsküla Kooli direktor;

10.4 sekretär: Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo peaspetsialist.

10.5 Kutsuda Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni töös liikmena osalema:

10.5.1 Mittetulundusühingu Etnoweb juhatuse liige;

10.5.2 Leivi Šer, ajakirjanik.

11. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2017 korralduse nr 2020-k „Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ p-d 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 17, 19, 21, 22.

12. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduses nimetatud ametiasutustele ja ametiasutustel teha korraldus teatavaks vastava komisjoni liikmetele.

13. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär