Tallinna Linnavalitsus 29.01.2020 korraldus number 121.
Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude kinnitamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord Tvk m 25 03.11.2016 01.01.2017 RT IV, 15.11.2016, 3