Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 22.01.2020 korraldus number 88
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. jaanuar

2020 nr

88-k

Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lõike 1 punktiga 1 ning tulenevalt Tallinna Perekonnaseisuameti taotlusest

1. Kehtestada alates 1. juulist 2020 Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hinnad (lisa).

2. Tallinna Perekonnaseisuametil avalikustada kehtestatud perekonnaseisualaste teenuste hinnad Tallinna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Tunnistada 1. juulist 2020 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2018 korralduse nr 1858-k „Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine lisa punktid 1.6.-1.8.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Perekonnaseisuametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa