Tallinna Linnavalitsus 22.01.2020 korraldus number 87.
Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes Tlv m 33 11.10.2017 20.10.2017 RT IV, 17.10.2017, 45