Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pae tn 19/1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)
Tallinna Linnavalitsus 22.01.2020 korraldus number 74
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. jaanuar

2020 nr

74-k

Pae tn 19/1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 määruse nr 116 „Vara üleandmis-vastuvõtmisakti vorm“ § 2 p-ga 3 ning tulenevalt Tallinna Vaimse Tervise Keskuse taotlusest

1. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel anda Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse Tallinna Vaimse Tervise Keskus (registrikood 75022462) kasutusse tasuta ja tähtajatult Pae tn 19/1 hoone I korrusel asuvad äriruumid nr 17-2 kuni 17-6 (inv pl), üldpind 41,1 m2, järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse asutuse tegevusvaldkonna teenuste (erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenused) osutamise ruumidena;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate äriruumide eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt kasutatavate äriruumide suurusega;

1.3 äriruume on keelatud allkasutusse anda.

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja Tallinna Vaimse Tervise Keskusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär