Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara üleandmine valitsema volitatud asutusele (Raba tn 40)
Tallinna Linnavalitsus 15.01.2020 korraldus number 58
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. jaanuar

2020 nr

58-k

Linnavara üleandmine valitsema volitatud asutusele (Raba tn 40)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord § 2 p-ga 4, § 3 lg-ga 1, § 8 lg-tega 1 ja 2 ning §-ga 9

1. Tallinna Ettevõtlusametil anda oma bilansist ameti hallatava asutuse Tallinna Jäätmekeskuse valdusesse ja bilanssi Raba tn 40 kinnisasi (registriosa nr 26060901, katastritunnus 78404:408:0334, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 11663 m2), koos sellel asuvate ehitistega (jäätmehoidla-valvurimaja, ehitisregistri kood 120531168, katusealune, ehitisregistri kood 120531156, estakaad, ehitisregistri kood 220531171, ja gaasitorustik, ehitisregistri kood 220661028).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Jäätmekeskusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär