Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitsema volitatud asutuse määramine ja bilansilise kuuluvuse muutmine (Uus tn 19 // Vene tn 28 kinnisasi)
Tallinna Linnavalitsus 15.01.2020 korraldus number 56
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. jaanuar

2020 nr

56-k

Linnavara valitsema volitatud asutuse määramine ja bilansilise kuuluvuse muutmine (Uus tn 19 // Vene tn 28 kinnisasi)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 3 lg 1, § 8 lg-te 1 ja 2 ning § 9 alusel

1. Tallinna Haridusametil anda oma bilansist Vanalinna Hariduskolleegiumi valdusse ja bilanssi Uus tn 19 // Vene tn 28 kinnisasi (registriosa number 25038001, katastritunnus 78401:101:0162, pindala 2249 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 90%, ärimaa 10%) ja kinnisasjal asuv hoone (ehitisregistri kood 101028964).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Vanalinna Hariduskolleegiumile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär