Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raekoja plats 12 hoone tasuta kasutusse andmine (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2019 korraldus number 1704
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. detsember

2019 nr

1704-k

Raekoja plats 12 hoone tasuta kasutusse andmine (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda alates 1. jaanuarist 2020 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (registrikood 75023823) kasutusse tasuta ja tähtajatult Raekoja plats 12 asuv büroohoone, suletud netopind 383,2 m², järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse muinsuskaitse osakonna ametiruumidena;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu) ning korraldab äriruumide koristamise;

1.3 äriruume on keelatud allüürile anda.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Kultuuriametile ja Tallinna Linnakantseleile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär