Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2019 korraldus number 1692
Jõustumine:01.01.2020
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2020 - 01.01.2021

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 02.12.2020 nr 1295, jõustumine 01.01.2021

REDAKTSIOON:
Tlv k 04.11.2020 nr 1203, jõustumine 01.11.2020
Tvk k 23.09.2020 nr 1010, jõustumine 15.10.2020
Tlv k 07.10.2020 nr 1080, jõustumine 08.10.2020
Tlv k 12.08.2020 nr 821, jõustumine 01.09.2020
Tlv k 25.06.2020 nr 770, jõustumine 01.09.2020
Tlv k 12.08.2020 nr 821, jõustumine 13.08.2020
Tlv k 17.06.2020 nr 723, jõustumine 01.08.2020
Tlv k 17.06.2020 nr 769, jõustumine 15.07.2020
Tlv k 30.06.2020 nr 807, jõustumine 10.07.2020
Tlv k 25.06.2020 nr 770, jõustumine 10.07.2020
Tlv k 25.06.2020 nr 770, jõustumine 01.07.2020
Tlv k 27.05.2020 nr 632, jõustumine 01.07.2020
Tlv k 11.05.2020 nr 570, jõustumine 17.06.2020
Tlv k 27.05.2020 nr 659, jõustumine 15.06.2020
Tlv k 27.05.2020 nr 659, jõustumine 01.06.2020
Tlv k 11.03.2020 nr 301, jõustumine 01.05.2020
Tlv k 30.03.2020 nr 384, jõustumine 01.04.2020
Tlv k 04.03.2020 nr 267, jõustumine 05.03.2020
Tlv k 05.02.2020 nr 127, jõustumine 01.03.2020
Tlv k 29.01.2020 nr 124, jõustumine 01.02.2020
Tlv k 22.01.2020 nr 62, jõustumine 22.01.2020
Tlv k 15.01.2020 nr 40, jõustumine 20.01.2020
Tlv k 15.01.2020 nr 40, jõustumine 15.01.2020

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. detsember

2019 nr

1692-k

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4 ja lisa alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 otsuse nr 155 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2020“ lisaga 1

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud alates 1. jaanuarist 2020 vastavalt lisale.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2020 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2018 korraldus number 1694-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad (Tlv k 04.11.2020 nr 1203, jõustumine 01.11.2020)