Tallinna Linnavalitsus 19.12.2019 määrus number 35.
Tallinna uuringute infosüsteemi põhimäärus

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna uuringute infosüsteemi põhimäärus Tlv m 69 08.09.2010 01.10.2010 RT IV, 24.05.2013, 44