Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlasest sportlase Siim Rasti ja tema treeneri Kaido Leesmanni tunnustamiseks ja toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 18.12.2019 korraldus number 1690
Redaktsiooni kehtivus:18.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. detsember

2019 nr

1690-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlasest sportlase Siim Rasti ja tema treeneri Kaido Leesmanni tunnustamiseks ja toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ning eesmärgist tunnustada tallinlasest sportlase kõrgeid sportlikke saavutusi

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 3000 eurot tallinlasest sportlase Siim Rasti ja tema treeneri Kaido Leesmanni tunnustamiseks ja toetamiseks eduka esinemise puhul jõutõstmise Euroopa meistrivõistlustel järgmiselt:

1.1 Siim Rastile 2000 eurot;

1.2 treener Kaido Leesmannile 1000 eurot.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks MITTETULUNDUSÜHINGULE EESTI JÕUTÕSTELIIT (registrikood 80057617).

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär