Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 11.12.2019 korraldus number 1610
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. detsember

2019 nr

1610-k

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ja Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1.1 Lasnamäe linnaosas Priisle asumis Priisle tee ja Hooldekodu tee ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 16512-1, 16513-1) nimeks Kuuskivi (lisa 1);

1.2 Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Kadaka tee ja Autobussikoondise peatuste vahel paikneva ühissõidukipeatuse (kood 03103-1, 03108-1) nimeks Pilvetee (lisa 2);

1.3 Kesklinnas Reidi teel Uus-Sadama tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 10707-1, 10708-1) nimeks Uus-Sadama (lisa 3);

1.4 Kesklinnas Reidi teel Pikksilma tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 10709-1, 10710-1) nimeks Pikksilma (lisa 4);

1.5 Kesklinnas Reidi tee ja Narva maantee ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 11804-1, 11805-1, 11806-1) nimeks Reidi tee (lisa 5);

1.6 Kesklinnas Pirita teel paikneva ühissõidukipeatuse (kood 11807-1) nimeks Inglirand (lisa 6);

1.7 Lasnamäe linnaosas Punasel tänaval Kuuli tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 16009-1, 16010-1) nimeks Taevapuna (lisa 7);

1.8 Põhja-Tallinnas Kolde puiesteel Helme tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 09705-1) nimeks Helme (lisa 8);

1.9 Lasnamäe linnaosas Lennujaama teel paikneva ühissõidukipeatuse (kood 13005-2) nimeks Lindakivi (lisa 9).

2. Muuta ühissõidukipeatuste senine nimi ja määrata uus nimi järgmiselt:

2.1 Haabersti linnaosas Paldiski maantee ja Mäeküla tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 21586-1, 21587-1) senine nimi Paemurd asendada nimega Paemurru;

2.2 Kesklinnas Narva maanteel paikneva ühissõidukipeatuse (kood 11903-1, 11903-2) senine nimi Uus-Sadama asendada nimega L. Koidula.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad 1-9