Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamaale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 11.12.2019 korraldus number 1609
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. detsember

2019 nr

1609-k

Linnamaale valitseja määramine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 ja § 6 lg 1 alusel

1. Määrata Nõmme Linnaosa Valitsus järgmiste Tallinna linna omandis olevate kinnistute valitsejaks:

1.1 aadress: Kraavi tn 65;

kinnistusregistriosa nr: 15537650;

katastritunnus: 78401:101:4745;

pindala: 332 625 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 1 104 320 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 14. juuni 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 208;

1.2 aadress: Viljandi mnt 43d;

kinnistusregistriosa nr: 15950850;

katastritunnus: 78401:101:4872;

pindala: 775 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 2570 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 19. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 280;

1.3 aadress: Võidu tn 85a;

kinnistusregistriosa nr: 15440550;

katastritunnus: 78401:101:4680;

pindala: 45 096 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 149 720 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 21. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 184.

2. Määrata Tallinna Kesklinna Valitsus Tallinna linna omandis olevate järgmiste kinnistute valitsejaks:

2.1 aadress: Asula tn 6e;

kinnistusregistriosa nr: 15977550;

katastritunnus: 78401:101:4877;

pindala: 169 m²;

sihtotstarve: tootmismaa;

maksustamishind: 3560 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 19. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 284;

2.2 aadress: Imanta tn 6b;

kinnistusregistriosa nr: 15950650;

katastritunnus: 78401:101:4874;

pindala: 57 m²;

sihtotstarve: tootmismaa;

maksustamishind: 9840 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 19. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 285;

2.3 aadress: Lembitu tn 14c;

kinnistusregistriosa nr: 15978350;

katastritunnus: 78401:101:4873;

pindala: 111 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 3830 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 20. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 290.

3. Määrata Põhja-Tallinna Valitsus Tallinna linna omandis oleva Vana-Kalamaja tn 9d kinnistu valitsejaks järgmiselt:

kinnistusregistriosa nr: 15954850;

katastritunnus: 78401:101:4879;

pindala: 108 m²;

sihtotstarve: kaitsealune maa;

maksustamishind: 370 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 19. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 288.

4. Määrata Mustamäe Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis oleva Siili tn 8b kinnistu valitsejaks järgmiselt:

kinnistusregistriosa nr: 14765950;

katastritunnus: 78401:101:4570;

pindala: 21 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 90 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 15. aprilli 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 121.

5. Määrata Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna linna omandis oleva Roheline aas 24a  kinnistu valitsejaks järgmiselt:

kinnistusregistriosa nr: 15963350;

katastritunnus: 78401:101:4875;

pindala: 71 m²;

sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa;

maksustamishind: 2450 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 19. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 286.

6. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele ning Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär