Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Tõnu Sepa ja Lembit Vaheri tunnustamiseks ja toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 13.11.2019 korraldus number 1489
Redaktsiooni kehtivus:13.11.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. november

2019 nr

1489-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Tõnu Sepa ja Lembit Vaheri tunnustamiseks ja toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel, tulenevalt Eesti Tehnika- ja Spordiliit 4. novembri 2019 taotlusest ning eesmärgist tunnustada tallinlastest sportlaste kõrgeid sportlikke saavutusi tiitlivõistlusel

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 2000 eurot tallinlastest sportlaste Tõnu Sepa ja Lembit Vaheri tunnustamiseks ja toetamiseks eduka esinemise puhul tiitlivõistlusel järgmiselt:

1.1 Tõnu Sepale eraldada toetust 1000 eurot;

1.2 Lembit Vaherile eraldada toetust 1000 eurot.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule Eesti Tehnika- ja Spordiliit (80017724).

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär