Tallinna Linnavalitsus 13.11.2019 määrus number 32.
2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine