Tallinna Linnavalitsus 13.11.2019 määrus number 32.
2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 36 31.10.2018 01.01.2019 RT IV, 06.11.2018, 38