Tallinna Linnavalitsus 13.11.2019 määrus number 32.
2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord Tvk m 25 03.11.2016 01.01.2017 RT IV, 15.11.2016, 3