Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnapileti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 06.11.2019 korraldus number 1453
Redaktsiooni kehtivus:06.11.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. november

2019 nr

1453-k

Linnapileti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p-ga 1

1. Kehtestada linnapileti (Tallinn Card) osalustasuks 1. jaanuarist 2020 ühe toote või teenuse pealt 415 eurot (ilma käibemaksuta) aastas.

2. Punktis 1 nimetatud osalustasust võib Tallinna Ettevõtlusameti juhataja anda soodustust kuni 70% (kaasa arvatud) toote või teenuse pealt. Soodustust antakse isikule, riigi- või omavalitsusasutusele, kes vastab vähemalt ühele alltoodud tingimustest:

2.1 on olnud linnapileti partner;

2.2 on linnapileti partner enam kui ühe toote või teenusega;

2.3 on linnapileti veebipõhine hooajaline partner;

2.4 müüb Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingu kohaselt linnapileti ettenäitamisel igale linnapileti kasutajale kaupa või teenust tavahinnast enam kui 14% odavamalt.

3. Osalustasu ei rakendata isikule, riigi- või omavalitsusasutusele, kes korraldab kultuuriüritusi või kes tagab Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingu alusel linnapileti ettenäitamisel linnapileti kasutajatele tavahinnast 50% või suurema soodustuse pääsme, kauba või teenuse ostul või tasuta pääsme, kauba või teenuse.

4. Kehtestada linnapileti müügihinnad 1. jaanuarist 2020 alljärgnevalt:

4.1 linnapileti müügikohtades:

Teenus

Ühik

Hind eurodes ilma käibemaksuta

Hind eurodes koos 20% käibemaksuga

24 tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

24,17

29,00

24 tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

14,17

17,00

24 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

33,33

40,00

24 tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

18,33

22,00

48 tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

35,83

43,00

48 tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

18,33

22,00

48 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

45,00

54,00

48 tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

25,00

30,00

72 tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

43,33

52,00

72 tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

22,50

27,00

72 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

53,33

64,00

72 tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

30,00

36,00

4.2 Tallinn Card QR-piletina linnapileti veebipoes:

Teenus

Ühik

Hind eurodes ilma käibemaksuta

Hind eurodes koos 20% käibemaksuga

24 tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

23,33

28,00

24 tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

13,33

16,00

24 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

32,50

39,00

24 tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

17,50

21,00

48 tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

35,00

42,00

48 tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

17,50

21,00

48 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

44,17

53,00

48 tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

24,17

29,00

72 tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

42,50

51,00

72 tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

21,67

26,00

72 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

52,50

63,00

72 tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

29,17

35,00

* Piletiga saab tasuta kaasa võtta kuni kaks last vanuses kuni 6 eluaastat.

** Pilet soovitatakse osta vaid juhul, kui kliendi valitud külastuskohtades ei ole lapsele sissepääs tasuta.

5. Tallinna Ettevõtlusameti juhatajal on õigus:

5.1 rakendada punktis 4 nimetatud hindadele kuni 30% soodustust linnapileti edasimüüjatele, linnapiletit sisaldavate turismipakettide koostajatele ja teistele turismivaldkonna töötajatele sihtkoha tutvustamise eesmärgil, samuti suure grupiostu ja linna turunduskampaania korral;

5.2 väljastada reklaami- ja turunduseesmärkidel tasuta linnapileti eriliiki - VIP-pileteid.

6. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

7. Tunnistada 1. jaanuarist 2020 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. oktoobri 2018 korraldus nr 1553-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine“.

8. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär