Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine ja leviala muutmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.11.2019 korraldus number 1411
Redaktsiooni kehtivus:06.11.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. november

2019 nr

1411-k

Tänavanimede määramine ja leviala muutmine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2019 korraldusega nr 924-k kehtestatud Rannamõisa tee 50a ja 52c kinnistute ning lähiala detailplaneeringust ja vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Haabersti linnaosas Tiskre asumis Taludevahe tänavalt algavale ja loode suunas kulgevale tänavale nimeks Hanijala tänav ning muuta sellega Hansu tänava algusosa leviala (tänava skeem lisas).

2. Määrata Haabersti linnaosas Tiskre asumis Roolahe tänavalt algavale ja edela suunas kulgevale tänavale nimeks Aaslina tänav (tänava skeem lisas).

3. Määrata Haabersti linnaosas Tiskre asumis Roolahe tänavat ja planeeritavat Hanijala tänavat ühendavale tänavale nimeks Kukesaba tänav (tänava skeem lisas).

4. Määrata Haabersti linnaosas Tiskre asumis Hansu tänavat ja Tiskrevälja tänavat ühendavale tänavalõigule nimeks Tiskrevälja tänav ja pikendada sellega Tiskrevälja tänava leviala (tänava skeem lisas).

5. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine Hanijala tänava olemasolevale osale pärast uute aadresside määramist ning Kukesaba tänava, Aaslina tänava, Hanijala tänava ja Tiskrevälja tänava pikendusele detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Aurorae OÜ-le.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa