Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite III jaotus
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2019 korraldus number 1392
Redaktsiooni kehtivus:30.10.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. oktoober

2019 nr

1392-k

Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite III jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 3 alusel

1. Eraldada Tallinna linna 2019. aasta kulude eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahenditest Tallinna Linnaplaneerimise Ametile tööjõukuludeks kokku 23 561 eurot (sellest töötasu 17 609 eurot).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja linna finantsteenistusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär