Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile
Tallinna Linnavalitsus 15.10.2019 korraldus number 1326
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 25.11.2020 nr 1281

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. oktoober

2019 nr

1326-k

 

 

Kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 1. oktoobri 2019 taotlustest

 

 

         

1. Anda korralduse punktis 2 toodud tingimustel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kasutusse Tallinna Linnavaraameti valitsemisel olevad järgmised kinnisasjad tervikuna või osaliselt:

1.1 (Kehtetu - Tlv k 25.11.2020 nr 1281)

1.2 Vööri tn 2 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468250, katastritunnus 78401:101:3786, pindala 1210 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga I;

1.3 Halsi tn 16 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467350, katastritunnus 78401:101:3757, pindala 1114 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga II;

1.4 Halsi tn 14 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467250, katastritunnus 78401:101:3756, pindala 991 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga III;

1.5 Logi tn 11 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467850, katastritunnus 78401:101:3791, pindala 1211 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga IV;

1.6 Halsi tn 12 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467150, katastritunnus 78401:101:3755, pindala 1271 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga V;

1.7 Logi tn 9 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467750, katastritunnus 78401:101:3765, pindala 1274 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga VI;

1.8 Logi tn 7 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467650, katastritunnus 78401:101:3764, pindala 1267 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga VII;

1.9 Halsi tn 8 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12466950, katastritunnus 78401:101:3752, pindala 1542 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga VIII;

1.10 Halsi tn 10 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467050, katastritunnus 78401:101:3754, pindala 1114 m², sihtotstarve elamumaa 50% ja ärimaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga IX;

1.11 Logi tn 5 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467550, katastritunnus 78401:101:3763, pindala 1482 m², sihtotstarve ärimaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga X;

1.12 Rumbi tn 2 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468050, katastritunnus 78401:101:3772, pindala 1475 m², sihtotstarve ärimaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga XI;

1.13 Rumbi tn 2a kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468150, katastritunnus 78401:101:3773, pindala 1100 m², sihtotstarve ärimaa 75%, tootmismaa 25%), mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil positsiooniga XII.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasjad ja kinnisasjade osad anda kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusse andmine on tasuta;

2.2 punktis 1.1 nimetatud kinnisasja kasutustähtaeg on 1. detsember 2019 kuni 1. juuni 2020. Punktides 1.2-1.13 nimetatud kinnisasjade kasutustähtaeg on iga-aastaselt 1. detsember kuni järgmise aasta 1. juuni;

2.3 kinnisasjadele ladustatakse tänavate talihooldustööde käigus äraveetav lumi. Punktides 1.2-1.13 nimetatud kinnisasju võib lume ladustamiseks kasutada, kuni linnavara valitseja võtab kinnisasjad sihtotstarbelisse kasutusse;

2.4 kinnisasjade majandamine peab toimuma heaperemehelikult;

2.5 kinnisasjade kasutamisel tuleb vältida kinnisasjadele kahju tekitamist;

2.6 kinnisasjade allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.7 kasutusse saaja taastab kinnisasjadel pärast lume sulamist lume ladustamisele eelnenud olukorra.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2018 korraldus nr 1564-k „Tallinna Linnavaraameti valitsemisel olevate kinnisasjade ja kinnisasjade osade tasuta kasutusse andmine Tallinna Kommunaalametile“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1 (Kehtetu - Tlv k 25.11.2020 nr 1281)

 

Lisa 2 (Tlv k 25.11.2020 nr 1281)