Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Stefan Arandi, Heiki Nabi ja Epp Mäe ning nende treenerite tunnustamiseks ja toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 09.10.2019 korraldus number 1270
Redaktsiooni kehtivus:09.10.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. oktoober

2019 nr

1270-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Stefan Arandi, Heiki Nabi ja Epp Mäe ning nende treenerite tunnustamiseks ja toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ning eesmärgist tunnustada tallinlasest sportlase kõrgeid sportlikke saavutusi tiitlivõistlustel

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 10 000 eurot tallinlastest sportlaste Stefan Arandi, Heiki Nabi ja Epp Mäe ning nende treenerite tunnustamiseks ja toetamiseks eduka esinemise puhul tiitlivõistlustel järgmiselt:

1.1 Stefan Arandile 1400 eurot ja treener Ahto Aaslav-Kaasikule 600 eurot;

1.2 Heiki Nabile 2800 eurot ning treener Igor Bugayle 600 eurot ja treener Ivar Kotkasele 600 eurot;

1.3 Epp Mäele 2800 eurot ning treener Ahto Raskale 600 eurot ja treener Maksim Molonovile 600 eurot.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingutele Eesti Veemoto Liit (registrikood 80088173) ja EESTI MAADLUSLIIT (registrikood 80040381).

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär