Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Mai tn 23)
Tallinna Linnavalitsus 02.10.2019 korraldus number 1267
Redaktsiooni kehtivus:02.10.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. oktoober

2019 nr

1267-k

Linnavara valitseja muutmine (Mai tn 23)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 8 lg-te 1 ja 2 ning § 9 alusel

1. Tallinna Haridusametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi Mai tn 23 kinnisasi (kinnistusregistri registriosa nr 18526801, katastritunnus 78404:401:0072, pindala 1340 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja Tallinna Nõmme Huvikooli bilansist Tallinna Linnavaraameti bilanssi eelnimetatud kinnisasjal asuv hoone.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Mai tn 23 kinnisasjal asuva hoone 2019. aasta küttekulud kaetakse Tallinna Haridusameti eelarvest.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Nõmme Huvikoolile ja linna finantsteenistusele.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär