Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
11.09.2019- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste ning nende treenerite tunnustamiseks ja toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 11.09.2019 korraldus number 1134
Redaktsiooni kehtivus:11.09.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. september

2019 nr

1134-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste ning nende treenerite tunnustamiseks ja toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 4.1.1 alusel ning eesmärgist tunnustada tallinlastest sportlaste kõrgeid sportlikke saavutusi tiitlivõistlustel

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot tallinlastest sportlaste Annika Kösteri, Kadri-Ann Lassi, Epp Mäe, Raul Musta, Pavel Artamonovi, Timmo Tammemäe, Rain Seepõllu, Piibe Tammemäe, Siim Rasti, Kristella Jurkatammi ja Janek Õiglase ning nende treenerite tunnustamiseks ja toetamiseks eduka esinemise puhul tiitlivõistlustel järgmiselt:

1.1 Annika Kösterile 1200 eurot, Kadri-Ann Lassile 1200 eurot ja treener Siim Raudlale 600 eurot, kokku 3000 eurot;

1.2 Epp Mäele 1400 eurot ning treener Ahto Raskale 300 eurot ja treener Maksim Molonovile 300 eurot, kokku 2000 eurot;

1.3 Raul Mustale 1400 eurot ja treener Rainer Kaljumäele 600 eurot, kokku 2000 eurot;

1.4 Pavel Artamonovile 1400 eurot ja treener Aleksandr Zõkovile 600 eurot, kokku 2000 eurot;

1.5 Timmo Tammemäele 1400 eurot, Rain Seepõllule 1400 eurot, treener Piibe Tammemäele 600 eurot ja treener Jari Tomppole 600 eurot, kokku 4000 eurot;

1.6 Piibe Tammemäele 1000 eurot ja treener Sander Linnusele 500 eurot, kokku 1500 eurot;

1.7 Siim Rastile 1000 eurot ja treener Kaido Leesmannile 500 eurot, kokku 1500 eurot;

1.8 Kristella Jurkatammile 1400 eurot, Janek Õiglasele 1400 eurot, treener Art Arvistole 600 eurot ja treener Andrei Nazarovile 600 eurot, kokku 4000 eurot.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingutele Eesti Korvpalliliit (registrikood 80007140), EESTI MAADLUSLIIT (registrikood 80040381), Eesti Sulgpalliliit (registrikood 80079091), Eesti Karate Föderatsioon (registrikood 80066792), EESTI ORIENTEERUMISLIIT (registrikood 80040568), MITTETULUNDUSÜHING EESTI JÕUTÕSTELIIT (registrikood 80057617) ja Eesti Kergejõustikuliit (registrikood 80079122).

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär