Tallinna Linnavalitsus 11.09.2019 korraldus number 1134.
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste ning nende treenerite tunnustamiseks ja toetamiseks

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine Tvk m 6 24.01.2002 30.01.2002