Tallinna Linnavolikogu 22.08.2019 määrus number 17.
Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna jäätmehoolduseeskiri Tvk m 28 08.09.2011 01.10.2011