Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamaale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 21.08.2019 korraldus number 1044
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2021 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 21.12.2020 nr 1415, jõustumine 01.01.2021

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. august

2019 nr

1044-k

 

 

Linnamaale valitseja määramine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2, § 4 lg 5 ja § 6 lg 1 alusel

 

 

         

1. Määrata Nõmme Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis olevate järgmiste kinnistute valitsejaks:

1.1 aadress: Helbe tn 3c;

kinnistusregistriosa nr: 15128450;

katastritunnus: 78401:101:4701;

pindala: 27032 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 89 750 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 23. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 196;

1.2 aadress: Helbe tn 17a;

kinnistusregistriosa nr: 15414650;

katastritunnus: 78401:101:4698;

pindala: 39787 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 132 090 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 23. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 195;

1.3 aadress: Hiiu tn 54;

kinnistusregistriosa nr: 15253350;

katastritunnus: 78401:101:4702;

pindala: 5992 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 19 890 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 27. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 197;

1.4 aadress: Hirve tn 29a;

kinnistusregistriosa nr: 15234050;

katastritunnus: 78401:101:4667;

pindala: 715 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 3020 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 21. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 181;

1.5 aadress: Kraavi tn 128;

kinnistusregistriosa nr: 14966550;

katastritunnus: 78401:101:4655;

pindala: 25765 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 85 540 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 166;

1.6 aadress: Lemmiku tn 48;

kinnistusregistriosa nr: 15217150;

katastritunnus: 78401:101:4615;

pindala: 20363 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 67 610 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 3. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 146;

1.7 aadress: Lemmiku tn 50a;

kinnistusregistriosa nr: 14904450;

katastritunnus: 78401:101:4616;

pindala: 140594 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 466 770 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 3. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 147.

1.8 aadress: Põdra tn 33;

kinnistusregistriosa nr: 15392350;

katastritunnus: 78401:101:4670;

pindala: 1616 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 5370 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 21. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 182;

1.9 aadress: Raba tn 39;

kinnistusregistriosa nr: 15021050;

katastritunnus: 78401:101:4681;

pindala: 5368 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 17 820 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 21. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 183;

1.10 aadress: Tammiku tn 24a;

kinnistusregistriosa nr: 14860650;

katastritunnus: 78401:101:4572;

pindala: 295 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 1240 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 15. aprilli 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 122;

1.11 aadress: Teelise tn 24;

kinnistusregistriosa nr: 15032650;

katastritunnus: 78401:101:4571;

pindala: 2519 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 8360 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 15. aprilli 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 123;

1.12 aadress: Tirdi tn 10a;

kinnistusregistriosa nr: 14878750;

katastritunnus: 78401:101:4608;

pindala: 376448 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 1 249 810 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 29. aprilli 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 141;

1.13 aadress: Mustika tn 6a;

kinnistusregistriosa nr: 14956250;

katastritunnus: 78401:101:4548;

pindala: 33 m²;

sihtotstarve: maatulundusmaa;

maksustamishind: 110 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 17. aprilli 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 129.

2. Määrata Tallinna Kesklinna Valitsus Tallinna linna omandis olevate järgmiste kinnistute valitsejaks:

2.1 aadress: Imanta tn 3;

kinnistusregistriosa nr: 15049050;

katastritunnus: 78401:101:4653;

pindala: 691 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 23 850 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 167;

2.2 aadress: Roheline aas 14c;

kinnistusregistriosa nr: 15156850;

katastritunnus: 78401:101:4656;

pindala: 409 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 5230 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 165;

2.3 aadress: Raua põik 5a;

kinnistusregistriosa nr: 15206250;

katastritunnus: 78401:101:4660;

pindala: 168 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 5800 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 21. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 185.

3. Määrata Haabersti Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis olevate järgmiste kinnistute valitsejaks:

3.1 aadress: Kruusaranna tee 5a;

kinnistusregistriosa nr: 15219450;

katastritunnus: 78401:101:4659;

pindala: 6544 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 21 730 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 168;

3.2 aadress: Õismäe tee 150c;

kinnistusregistriosa nr: 15282750;

katastritunnus: 78401:101:4626;

pindala: 717 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 3200 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. mai 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 158.

4. Määrata Põhja-Tallinna Valitsus Tallinna linna omandis olevate järgmiste kinnistute valitsejaks:

4.1 aadress: Ristiku tn 2b;

kinnistusregistriosa nr: 14859550;

katastritunnus: 78401:101:4561;

pindala: 809 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 2790 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 15. aprilli 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 119;

4.2 aadress: Ketta tn 6;

kinnistusregistriosa nr: 15205750;

katastritunnus: 78401:101:4744;

pindala: 329 m²;

sihtotstarve: elamumaa;

maksustamishind: 3370 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 14. juuni 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 209.

5. Määrata Pirita Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis oleva Kloostri tee 6a kinnistu valitsejaks järgmiselt:

kinnistusregistriosa nr: 14910550;

katastritunnus: 78401:101:4614;

pindala: 3555 m²;

sihtotstarve: veekogude maa 80% ja ärimaa 20%;

maksustamishind: 46 800 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 8. augusti 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 224.

6. (Kehtetu - Tlv k 21.12.2020 nr 1415, jõustumine 01.01.2021)

7. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Linnakantseleile.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär