Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavalitsus 14.08.2019 korraldus number 1026

Redaktsiooni kehtivus 14.08.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. august

2019 nr

1026-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt TTÜ Kultuuriklubi 26. juuli 2019 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega TTÜ Kultuuriklubile (registrikood 80211403) kontserdi „TTÜ semestri avalöök“ korraldamiseks 26. augustil 2019 algusega kella 22.00-st kuni 27. augustil 2019 kella 04.00-ni TTÜ Tudengimaja parklas, Ehitajate tee 5 Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Mustamäe Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks TTÜ Kultuuriklubile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär