Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 937
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

937-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt MTÜ Sportlik Eesti 18. juuni 2019 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega MTÜ-le Sportlik Eesti (registrikood 80392994) IRONMAN Tallinn korraldamiseks 31. juulist 2019 kuni 4. augustini 2019 Vabaduse väljakul, Vesilennuki tn 6 Lennusadamas, Tallinna kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Haaberstis Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti, Põhja-Tallinna Valitsuse, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Koguduse, Kadrioru Pargi ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel järgmistel aegadel:

1.1 31. juulil 2019 kella 10.00-20.00 Vabaduse väljakul avatud IRONMAN Expo, registreerimine võistlustele;

1.2 1. augustil 2019 kella 10.00-20.00 Vabaduse väljakul avatud IRONMAN Expo, registreerimine võistlustele ja kella 21.30 - 22.30 Seve Ehitus heategevusjooks;

1.3 2. augustil 2019 kella 10.00-20.00 Vabaduse väljakul avatud IRONMAN Expo, registreerimine võistlustele ja kella 18.00-19.30 IRONKIDS Tallinn jooksud ja autasustamine;

1.4 2. augustil 2019 kella 13.00-20.00 Lennusadamas registreerimine võistlustele ja ratta tehniline abi;

1.5 3. augustil 2019 kella 10.00-20.00 Vabaduse väljakul avatud IRONMAN Expo ja kella 14.00-24.00 IRONMAN Tallinn võistluse finiš;

1.6 3. augustil 2019 kella 04.40-24.00 Lennusadamas IRONMANI võistluste ala;

1.7 4. augustil 2019 kella 10.00-15.00 Vabaduse väljakul avatud IRONMAN Expo, registreerimine IRONMAN Tallinn 2020 võistlustele;

1.8 4. augustil 2019 kella 09.30-13.30 Lennusadamas Škoda Laagri 4:18:4 triatlon ja autasustamine.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks MTÜ-le Sportlik Eesti.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär