Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 935
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

935-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Filharmoonia 11. juuni 2019 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Tallinna Filharmooniale (registrikood 75016088) Birgitta festivali 2019 korraldamiseks 9. augustist 2019 kuni 18. augustini 2019 Kloostri tee 9 Pirita kloostri varemetes Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel järgmistel aegadel:

1.1 9. augustil 2019 kella 20.00-st kuni 10. augustil kella 01.00-ni kontsert/etendus „Planeet Harmoonia“;

1.2 10. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni „Balletigala“;

1.3 11. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni ballett „Don Quijote“ Gruusia riiklik balletiteater;

1.4 14. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni ooper „Faust“ Moskva Novaja Opera;

1.5 16. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni ooper „Trubaduur“ Moskva Novaja Opera;

1.6 17. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni „Ooperigala“;

1.7 18. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni vokaalgrupp Iisraelist „Voca People“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Filharmooniale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär