Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2019 korraldus number 888
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2019 nr

888-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Kultuuriameti 11. juuni 2019 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Tallinna Kultuuriametile (registrikood 75014971) festivali „Tallinna merepäevad 2019“ korraldamiseks 12. juulist 2019 kuni 14. juulini 2019 Vesilennuki tn 6 Lennusadamas, Kuunari tn Vanasadama jahisadama alal, Peetri tn Noblessneri sadamalinnakus ja Lesta tn 16 Haven Kakumäe sadamas Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti, Põhja-Tallinna Valitsuse ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel järgmistes kohtades ja järgmistel aegadel:

1.1 Lennusadamas

       12. juulil 2019 kella 14.00 - 23.00;

       13. juulil 2019 kella 12.00 - 23.00;

       14. juulil 2019 kella 12.00 - 20.00;

1.2 Vanasadama jahisadama alal

       12. juulil 2019 kella 12.00 - 23.00;

       13. juulil 2019 kella 11.00 - 23.00;

       14. juulil 2019 kella 11.00 - 19.00;

1.3 Noblessneri sadamalinnakus

       12. juulil 2019 kella 16.00 - 23.55;

       13. juulil 2019 kella 11.00 - 23.55;

       14. juulil 2019 kella 11.00 - 16.00;

1.4 Haven Kakumäe sadamas

       13. juulil 2019 kella 12.00 - 23.00;

       14. juulil 2019 kella 12.00 - 20.30.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär