Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite II jaotus

Tallinna Linnavalitsus 19.06.2019 korraldus number 887

Redaktsiooni kehtivus 19.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2019 nr

887-k

Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite II jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 3 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2019. aasta kulude eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus ametiasutuste lõikes summas 579 754 eurot alljärgnevalt.

Ametiasutus

7 kuu kulud kokku

sellest 7 kuu töötasud

sellest 1 kuu töötasud

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

16 859

12 600

1 800

Tallinna Linnakantselei

261 311

195 300

27 900

Tallinna Linnaarhiiv 

14 986

11 200

1 600

Tallinna Perekonnaseisuamet

13 112

9 800

1 400

Tallinna Haridusamet

24 352

18 200

2 600

Tallinna Kultuuriamet

7 493

5 600

800

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

13 112

9 800

1 400

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

12 176

9 100

1 300

Tallinna Linnavaraamet

48 703

36 400

5 200

Tallinna Ettevõtlusamet

17 795

13 300

1 900

Tallinna Transpordiamet 

29 035

21 700

3 100

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

27 161

20 300

2 900

Haabersti Linnaosa Valitsus

8 429

6 300

900

Tallinna Kesklinna Valitsus

20 605

15 400

2 200

Kristiine Linnaosa Valitsus

8 429

6 300

900

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

16 859

12 600

1 800

Mustamäe Linnaosa Valitsus

9 366

7 000

1 000

Nõmme Linnaosa Valitsus 

8 429

6 300

900

Pirita Linnaosa Valitsus

7 493

5 600

800

Põhja-Tallinna Valitsus

14 049

10 500

1 500

Kulud kokku

579 754

433 300

61 900

2. Kinnitada Tallinna linna 2019. aasta kulude eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus spordiasutuste lõikes summas 111 360 eurot alljärgnevalt.

Asutus

7 kuu kulud kokku

sellest 7 kuu töötasud

sellest 1 kuu töötasud

Kadrioru Staadion

6 556

4 900

700

Tallinna Spordikool

2 154

1 610

230

Pirita Spordikeskus

21 167

15 820

2 260

Tondiraba Spordikeskus

11 988

8 960

1 280

Tallinna Spordihall

38 213

28 560

4 080

Kristiine Sport

21 823

16 310

2 330

Nõmme Spordikeskus

7 305

5 460

780

Lasnamäe Spordikeskus

2 154

1 610

230

Kulud kokku

111 360

83 230

11 890

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna linna ametiasutustele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär