Tallinna Linnavalitsus 19.06.2019 korraldus number 824.
Tallinna Huvikeskus "Kullo" direktori ametist vabastamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimäärus Tlv m 69 15.10.2008 20.10.2008 RT IV, 27.06.2013, 11