Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks"
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 otsus number 106
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

13. juuni 2019 nr 106

Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks“

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 „Välisprojektides osalemise kord § 6 lg 2 p 1 ja § 9 lg 1 p 1 ning § 10 lg 2 alusel

1. Osaleda juhtpartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Haridusamet, registrikood 75014289, aadress Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

3. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 2 600 000 eurot (2019. aastal), millest välistoetus on 2 210 000 eurot (2019. aastal) ning Tallinna linna omafinantseering 390 000 eurot (2019. aastal), millele lisandub projektiga seotud lisafinantseering summas 1 700 000 eurot (2018. aastal 100 680 eurot, 2019. aastal 999 320 eurot, 2020. aastal 600 000 eurot).

5. Projekti omafinantseering ja projektiga seotud lisafinantseering kaetakse linnaeelarves Tallinna Haridusametile Järveotsa tee 33 lasteaia ehituse ja sisustuse kuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

6. Nõustuda projekti sildfinantseerimisega 2 210 000 euro ulatuses (2019. aastal).

7. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees